Tin tức

Trang điểm ngoài trời Tuần 1 - Tháng 12 - 2018

15:23:00, 05/12/2018

Các học viên thực hiện bài thi và thực hành trang điểm ngoài trời tuần 1 tháng 12/2018 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm chuyên nghiệp Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn và chấm điểm: Đàm Hồng Bích & Hoàng Thành Trung

Học viên thực hành Trang điểm: Bùi Thị Thủy

Giáo viên hướng dẫn: Thành Trung

Học viên thực hành trang điểm: Phạm Thị Hảo

Giáo viên hướng dẫn: Thành Trung