Tin tức

Trang điểm ngoài trời - Makeup ngoại cảnh 09-03-2019

15:22:00, 12/03/2019

Các học viên thực hiện bài thi và thực hành trang điểm ngoài trời ngày 09-03-2019 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thành Trung - Giáo viên chấm điểm: Đàm Hồng Bích

BÀI THI MÔN TRANG ĐIỂM

Học viên: Trần Hạnh

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

 

 This page is geo-coded