Tin tức

Bài thực hành trang điểm Tuần 1 - Tháng 1 - 2019

11:45:00, 04/01/2019

Bài thực hành trang điểm của học viên tại Trung Tâm Đào Tạo Nghề Đẹp Hiện Đại 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Bích Đàm

 This page is geo-coded