Tin tức

27-04-2019 - Trang điểm ngoài trời - Makeup ngoại cảnh

13:46:00, 02/05/2019

Các học viên thực hiện bài thi và thực hành trang điểm ngoài trời ngày 27-04-2019 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thành Trung - Đàm Hồng Bích

Học viên Mã Thị Sao

Giáo viên hướng dẫn: Cô Bích ĐàmHọc viên Nguyễn Thị Kim

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Hoàng Trung

Học viên Nguyễn Việt Anh

Giáo viên hướng dẫn: Cô Bích Đàm

Học viên: Nguyễn Thị Như Luyến

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích

Học viên: Nguyễn Thị Phương

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích


 

 This page is geo-coded