Tin tức

06-04-2019 - Trang điểm ngoài trời - Makeup ngoại cảnh

08:00:00, 07/04/2019

Các học viên thực hiện bài thi và thực hành trang điểm ngoài trời ngày 06-04-2019 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thành Trung - Đàm Hồng Bích

Học viên Đỗ Kim Ngân

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

Học viên Trương Thị Phượng

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

Học viên: Nguyễn Thị Hà

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

Học viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

 

 

 This page is geo-coded