Tin tức

Bới tóc ngoài trời Tuần 1 - Tháng 12 - 2018

15:37:00, 05/12/2018

Các học viên thực hiện bài thi và thực hành Bới tóc ngoài trời tuần 1 tháng 12/2018 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm và bới tóc chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn và chấm điểm: Đàm Hồng Bích & Hoàng Thành Trung

Học viên: Nguyễn Hà Anh

Giáo viên hướng dẫn: Thành Trung

Bài thi bới tóc: Tết tóc trẻ trung cho áo dài

 Học viên: Bùi Thị Thủy

Giáo viên hướng dẫn: Thành Trung

Học viên: Nông Thị Diệp

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

 

Học viên: Phạm Thị Hảo

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung

 This page is geo-coded