Tin tức

Bài thực hành bới tóc Tuần 1 - Tháng 1 - 2019

14:05:00, 05/01/2019

Bài thực hành bới tóc của học viên tại Trung Tâm Đào Tạo Nghề Đẹp Hiện Đại 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Bích Đàm

 This page is geo-coded