Tin tức

30-03-2019 - Bới tóc cô dâu ngoại cảnh, bới tóc ngoài trời ngày

11:12:00, 05/04/2019

Các học viên thực hiện bài thực hành bới tóc ngoài trời ngày 30-03-2019 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm và bới tóc chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thành Trung - Đàm Hồng Bích

Học viên: Đặng Bích Ngọc

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích

 

Học viên: Vũ Thị Hoa Mỹ

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích

Học viên: Tạ Thị Hồng

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích

Học viên: Nguyễn Diệu Linh

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Trung


 This page is geo-coded