Tin tức

27-04-2019 - Bới tóc chuyên nghiệp ngoài trời - Bới tóc cô dâu ngoại cảnh

14:24:00, 02/05/2019

Các học viên thực hiện bài thực hành bới tóc ngoài trời ngày 27-04-2019 theo chương trình đào tạo nghề trang điểm và bới tóc chuyên nghiệp tại Trung tâm Đẹp Hiện Đại - Suvina 397 Giải Phóng, Hà Nội. Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thành Trung - Đàm Hồng Bích

Học viên Nguyễn Thị Kim

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Hoàng Trung

Học viên Nguyễn Việt Anh

Giáo viên hướng dẫn: Cô Bích Đàm

Học viên: Nguyễn Thị Phương

Giáo viên hướng dẫn: Đàm Hồng Bích


 

 This page is geo-coded